Privacy Policy TheFunCup.nl

Inleiding

TheFunCup.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou ( de betrokkene ) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@TheFunCup.nl

Wie is TheFunCup.nl

TheFunCup.nl is een website en handelsnaam van de besloten Vennootschap Miss Steel. Kantoorhoudende te ( 2343LB ) Oegstgeest aan Haarlemmerstraatweg 32, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57472378.

TheFunCup.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door TheFunCup.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Beveiligde pagina’s
De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Jouw Persoonsgegevens

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal Rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking daarvan:

Inzage

Je kunt eigen (persoons)gegevens altijd bekijken.. Als je de Persoonsgegevens wilt zien die bij TheFunCup.nl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot Inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in je persoonsgegevens, die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij TheFunCup.nl. Je kunt verzoeken dat TheFunCup.nl je Gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om TheFunCup.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van TheFunCup.nl of een derde plaats vond, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van TheFunCup.nl te verkrijgen. TheFunCup.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunje jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat TheFunCup.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door TheFunCup.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@TheFunCup.nl. TheFunCup.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat  TheFunCup.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien TheFunCup.nl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat TheFunCup.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop TheFunCup.nl je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@TheFunCup.nl . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop TheFunCup.nl jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@TheFunCup.nl . Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebeid van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.